Milieu

Zorg voor mens en planeet

Zoals de hele grafische industrie, moet Corelio Printing voortdurend in beweging blijven. Naast het afleveren van uitzonderlijk kwalitatief drukwerk, is een doorgedreven zorg voor mens en planeet voor Corelio Printing topprioriteit. Een terechte bekommernis, die de toekomst van deze en toekomstige generaties moet vrijwaren.

FSC-label: verantwoorde bosbouw en papierproductie

14001Corelio Printing is sinds 2008 in het bezit van een FSC-label. De FSC-standaard (uitgereikt door het Forest Stewardship Council) brengt sociale, economische en milieubelangen met elkaar in evenwicht. Bosbeheer conform deze standaard, en de hieraan gekoppelde hout- en papierproductie, vrijwaart bossen voor huidige en toekomstige generaties. De vereisten voor de uitreiking van een FSC-certificaat zijn dan ook uiterst streng. Het doel is een chain of custody aan te leggen, waarbij het hout van kap tot eindproduct nauwlettend wordt gevolgd. In elke stap van het productieproces en bij elk betrokken bedrijf wordt een specifieke FSC-administratie bijgehouden. Eén overtreding en het FSC-label vervalt. Een garantie op een verantwoord productieproces.

Lees meer over het FSC-label op www.fsc.be.

 

PEFC-label: zekerheid over de herkomst van hout

PEFC-labelCorelio Printing bezit sinds 2008 ook een PEFC-label. PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification en werd opgericht op initiatief van boseigenaars uit verschillende Europese landen. Ook het PEFC-label heeft een chain of custody waarmee de herkomst van het hout getraceerd kan worden. Elk jaar controleert een onafhankelijk certificeringsorganisme of de onderneming voldoet aan de vereisten van de controleketen. Bovendien zitten ook de richtlijnen van het Kyoto-protocol in het PEFC verwerkt.

Lees meer over het PEFC-label op www.pefc.be.

 


Corelio Printing draagt bij tot een verantwoord beheer


Imprim’Vert®-label: een zo klein mogelijke negatieve invloed op het milieu

Logo_non millésimé_clsMidden juni 2010 scoorde Corelio Printing weer goede punten op zijn milieurapport. De (toen nog twee) heatset-drukkerijen in Brussel en Erpe-Mere en de coldset-drukkerij in Groot-Bijgaarden verwierven, na een grondige audit, het Imprim’Vert®-label. Met dit kwaliteitscertificaat beloont de Pôle d’Innovation de l’Imprimerie (P2i) elke onderneming die maatregelen onderneemt om de negatieve invloed van zijn activiteiten op het milieu in te perken. Om aan deze voorwaarden te voldoen, moet het heel gedetailleerde lastenboek van Imprim’Vert® tot in de kleinste details worden opgevolgd.

Lees meer over het Imprim’Vert®-label op www.imprimvert.fr.

 

ISO 14001: uw garantie op een duurzaam product

14001Na grondige audits door het keuringsorganisme Lloyd’s behaalden onze drukkerijen in Groot-Bijgaarden en Erpe-Mere in januari 2009 de ISO 14001-norm. Die toont aan dat Corelio Printing te allen tijde de wetgeving, procedures en regels volgt, ook op het gebied van milieu.

 

Engagement op elk niveau

Het ISO 14001-certificaat dat aan Corelio werd uitgereikt omvat het geheel van onze activiteiten als uitgeverij, drukkerij, alle producten en diensten die daarbij horen en zelfs de redactie. In de doelstellingen die voorafgaand aan de audit werden geformuleerd, engageert Corelio Printing zich om blijvend te werken aan rationeel energieverbruik, optimaal afvalbeheer en beheer van gevaarlijke producten. Een duidelijk engagement op elk niveau.

 

Continue verbetering

Op die manier zorgt Corelio voor een cultuur waarin het plannen, checken en uitvoeren van de wetgeving en de ISO 14001-normering consequent verloopt. Dit zorgt voor een enorme dynamiek binnen de onderneming, die zich vertaalt in een drang naar continue verbetering. Corelio blijft niet op zijn lauweren rusten, maar gaat die uitdaging elke dag opnieuw aan.

Tijdschriften & Catalogi

Kranten & huis-aan-huis-bladen

Offerte aanvragen

PDFuploaden